Charakterystyka zawodów

 

 

Animator Przedsiębiorczości

 

Animator Rozwoju Regionalnego

 

Animator Rozwoju Technologicznego

 

POZOSTAŁE PREZENTACJE:

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/ldv_prezentacja%20_zawody%20ag.ppt

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/cd.prezentacji_h_og%F3lnej.ppt

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/ldv_prezentacja_raportu_bada%F1.ppt

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/prezentacja_hiszpania_an_oferty_edukac.ppt

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/prezentacja%20hiszpania_og%F3lna.ppt