Ulotki i broszury

ULOTKI

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy_1

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy_2

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy_3

L'Institute Nationale Polytechnique de Toulouse

Umbria Training Center_1

Umbria Training Center_2

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy_4

 

 

BROSZURY

Program nauczania Animator Rozwoju Technologicznego
http://animatorzy.utp.edu.pl/images/program%20nauczania%20art.pdf
Program nauczania Animator Rozwoju Regionalnego

http://animatorzy.utp.edu.pl/images//program%20nauczania%20arr.pdf

 

Program nauczania Animator Przedsiębiorczości

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/program%20nauczania%20ap.pdf

 

Materiałt dydaktyczne Animator Rozwoju Technologicznego

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/art-materia%B3y%20dydaktyczne.pdf

 

Materiały dydaktyczne Animator Rozwoju Regionalnego

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/arr-materia%B3y%20dydaktyczne.pdf

 

Materiały dydaktyczne Animator Przedsiębiorczości

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/ap-materia%B3y%20dydaktyczne.pdf

 

Poradnik oceny jakości

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/poradnik%20oceny%20jako%B6ci.pdf