Linki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

http://www.atr.bydgoszcz.pl

Gobierno Vasco, Departamento de Industria Comercio y Turismo

http://www.euskadi.net

L'Institute Nationale Polytechnique de Toulouse

http://www.inp-toulouse.fr

Umbria Training Center

http://www.umbriautc.org

Chrystelijke Agrarische Hogeschool

http://www.cah.nl

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

http://www.not.org.pl

Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy

http://www.kpzpip.lo.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

http://www.wup.torun.pl 

Linköping University

http://www.liu.se

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

http://www.6pr.pl