Partnerzy - Uniwersytet Linköping

 Uczelnia została założona w roku 1960 jako niezależna kolegium, które uzyskało status uniwersytetu w roku 1975.

Miał wtedy trzy wydziały: Instytut Technologii, Wydział Sztuk Pięknych i Nauk Ścisłych oraz Wydział Nauk Medycznych. Katedra Ekonomii Produkcyjnej Uniwersytetu prowadzi nauczanie i badania naukowe w obszarze zajmowanym wspólnie przez technologię i ekonomię. Katedra bierze także udział w realizacji programu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Zarządzania i Inżynierii Przemysłowej IMIE, angażującej trzynaście oddziałów z pięciu katedr z dwóch wydziałów Uniwersytetu Linköping. Jego celem jest zintegrowanie technologii, zarządzania i ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem zmian i integracji przemysłowych.
Uniwersytet Linköping bierze udział w następujących działaniach:

  • opracowanie programów nauczania dla nowych zawodów w zakresie dotyczącym rozwoju technologicznego,
  • współpraca przy opracowywaniu programów dla nowych zawodów w zakresie dotyczącym rozwoju lokalnego,
  • testowanie programów dla animatorów rozwoju technologicznego i przedsiębiorczości,
  • uczestnictwo w opracowywaniu systemu poprawy jakości,
  • opracowanie strategii międzyregionalnej wymiany specjalistów, szkoleniowców, uczących się i pracowników,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.

 

http://www.liu.se