Partnerzy - Chrystelijke Agrarische Hogeschool

 Uniwersytet Rolnictwa Zawodowego w Dronten oferuje miŕdzy innymi studia z administracji biznesowej, agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, studia europejskie oraz zarz▒dzanie funduszami strukturalnymi.

Maj▒c doÂwiadczenie w kszta│ceniu specjalistów z rozwoju obszarów wiejskich, agrobiznesu i administracji biznesowej, Uniwersytet jest szczególnie zainteresowany opracowaniem programów dla animatorów rozwoju regionalnego / lokalnego.

CAH Dronten bierze udzia│ w nastŕpuj▒cych dzia│aniach projektu:

  • opracowanie programów nauczania dla nowych zawodów w zakresie dotycz▒cym rozwoju wiejskiego/lokalnego,
  • testowanie programów nauczania dla animatorów rozwoju regionalnego/lokalnego,
  • konsultacje, doradztwo i uczestnictwo w opracowaniu systemu jakoÂci,
  • analiza rynku pracy,
  • udzia│ w zarz▒dzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.
 

TA STRONA U┼╗YWA COOKIE. Ta strona u┼╝ywa informacji zapisanych za pomoc─ů plik├│w cookies. Wi─Öcej informacji na stronie Polityce prywatno┼Ťci. Korzystaj─ůc ze strony wyra┼╝asz zgod─Ö na u┼╝ywanie plik├│w cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl─ůdarki.