Partnerzy - Chrystelijke Agrarische Hogeschool

 Uniwersytet Rolnictwa Zawodowego w Dronten oferuje między innymi studia z administracji biznesowej, agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, studia europejskie oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi.

Mając doświadczenie w kształceniu specjalistów z rozwoju obszarów wiejskich, agrobiznesu i administracji biznesowej, Uniwersytet jest szczególnie zainteresowany opracowaniem programów dla animatorów rozwoju regionalnego / lokalnego.

CAH Dronten bierze udział w następujących działaniach projektu:

  • opracowanie programów nauczania dla nowych zawodów w zakresie dotyczącym rozwoju wiejskiego/lokalnego,
  • testowanie programów nauczania dla animatorów rozwoju regionalnego/lokalnego,
  • konsultacje, doradztwo i uczestnictwo w opracowaniu systemu jakości,
  • analiza rynku pracy,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.