Partnerzy - L'Institute Nationale Polytechnique de Toulouse

 L’Institute National Polytechnique de Toulouse składa się z 3 uczelni inżynierskich. Jedną z nich jest Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (Państwowa Szkoła Inżynierii Chemicznej i Technologicznej), zwana ENSIACET.

Jedno z laboratoriów: Laboratoire de Génie Chimique (LGC) zajmuje się Inżynierią Procesową i Systemową, a inne: Laboratoire de Chimie Agro-industrielle Inżynierią Rolniczo-Przemysłową.
INP bierze udział w następujących działaniach projektu:

  • opracowanie programów nauczania dla animatorów gospodarczych w zakresie dotyczącym rozwoju technologicznego oraz wiejskiego/lokalnego,
  • testowanie programów nauczania dla animatorów rozwoju technologicznego i przedsiębiorczości,
  • konsultacje, doradztwo i uczestnictwo w opracowaniu systemu jakości,
  • analiza rynku pracy, opracowanie programów wymiany szkoleniowców, uczących się i pracowników,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.