Partnerzy - Gobierno Vasco, Departamento de Industria Comercio y Turismo

 Wydział Przemysłu, Handlu i Turystyki (DICT) jest częścią administracji państwowej Kraju Basków, odpowiedzialną za tworzenie i wdrażanie polityki R&TD.

Został zobowiązany do prowadzenia długoterminowej polityki promowania jakości, będącej strategicznym elementem tworzenia konkurencyjności. DICT ma duże doświadczenie w realizacji projektów pomocy publicznej oraz w organizowaniu i współfinansowaniu studiów doktorskich, jak również praktyk i staży badawczych dla pracowników przemysłu. DICT bezustannie prowadzi badania rynku pracy i ściśle współpracuje z: Regionalną Siecią Technologii Naukowej i Innowacji (SARETEK), Ośrodkiem CIFAL Bilbao pod auspicjami Programu CIFAL (Międzynarodowy Ośrodek Szkoleniowy dla Lokalnych Aktorów) Szkoleniowego i Badawczego Instytutu DICT bierze udział w następujących działaniach projektu:

  • konsultowanie, doradzanie i pomoc w opracowaniu programów nauczania / szkoleniowych dla animatorów gospodarczych,
  • analizowanie lokalnego rynku pracy i wspieranie partnerstwa międzyregionalnego, w szczególności dotyczącego wymiany specjalistów, szkoleniowców, uczących się i pracowników,
  • promocja, rozpowszechnianie i wdrażanie wyników projektu wśród hiszpańskich organizacji VET, a zwłaszcza uniwersytetów Pais Vasco, z pomocą SARETEK, UNITAR i Ośrodka CIFAL Bilbao,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.