Partnerzy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - Promotor i Wykonawca

 UTP został założony w roku 1951 jako państwowa uczelnia wyższa. Prowadzi badania i nauczanie w takich dyscyplinach, jak: rolnictwo, zootechnika, inżynieria chemiczna, budownictwo, ekonomia, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika, elektrotechnika, fizyka techniczna, telekomunikacja.

Zatrudnia 630 pracowników naukowych i kształci około 11 000 studentów dziennych i zaocznych. Jest to jedyna uczelnia w regionie, która kształci przyszłych inżynierów i prowadzi badania o ściśle technicznym profilu.
Personel UTP bierze czynny udział w opracowaniu innowacyjnych projektów, które mogą być finansowane przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Uczelnia ma duże doświadczenie w zarządzaniu i realizacji międzynarodowych projektów dotyczących kwestii dydaktyki, badań naukowych i administracji.

Rola w projekcie:

  • jako promotor, UTP jest odpowiedzialny za ogólną koordynacje realizacji projektu,
  • jako wykonawca, UTP zarządza funduszami projektu, gwarantując, że pieniądze są  wydawane zgodnie z zasadami określonymi w umowie,
  • jako jeden z partnerów, UTP uczestniczy we wszystkich zadaniach ujętych w planie pracy, a zwłaszcza w opracowaniu i testowaniu programów nauczania dla animatorów gospodarczych, tworzeniu materiałów nauczania i w działaniach upowszechniających.

 

http://www.utp.edu.pl