Partnerzy - Rola partnerów

Partnerzy projektu reprezentują różnego rodzaju instytucje takie jak: uczelnie wyższe, centrum szkoleniowe, władze regionalne, organizacja pracodawców i przedsiębiorców oraz stowarzyszenie inżynierów.

Jednostki edukacyjne będą brały udział w opracowaniu i testowaniu poszczególnych programów nauczania. Pozostali partnerzy będą zaangażowani w prowadzenie analiz zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w regionach partnerskich, współprace przy opracowaniu programów oraz organizowaniu szkoleń pilotażowych.
Wszyscy partnerzy będą brali czynny udział w zarządzaniu projektem oraz rozpowszechnianiu wyników projektu poprzez uczestnictwo w powołanej strukturze zarządzającej.