Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie trzech programów nauczania dla studiów podyplomowych w poniższych dziedzinach:

  • Animowanie rozwoju technologicznego,
  • Animowanie rozwoju regionalnego / lokalnego,
  • Animowanie przedsiębiorczości.

 

Program animowania rozwoju technologicznego jest adresowany do: absolwentów profilu technologicznego/inżynieryjnego, w tym kierowników, pracowników zmieniających bądź podwyższających swoje kwalifikacje, bezrobotnych absolwentów.

 

Program animowania rozwoju regionalnego/lokalnego jest adresowany do: absolwentów różnych profilów, w tym pracowników zmieniających bądź podwyższających swoje kwalifikacje, personelu regionalnych/lokalnych biur i ośrodków wspierających przedsiębiorczość i innowacje, bezrobotnych absolwentów.

 

Program animowania przedsiębiorczości jest adresowany do: studentów i absolwentów, szczególnie tych chcących zakładać własne firmy oraz przedsiębiorców.

 

Wyżej wymienione programy są opracowywane w oparciu o wyniki analiz popytu na animatorów gospodarczych przeprowadzonych w krajach uczestniczących w projekcie. Planuje się, że poszczególni partnerzy projektu będą testować nowe programy, oceniać ich realizację, modyfikować je w zależności od zmieniających się potrzeb edukacyjnych danego regionu europejskiego. System nadzoru i oceny rezultatów projektu będzie stworzony, w ten sposób, że możliwe będzie dostosowanie kursów i szkoleń do zmieniających się potrzeb. Planuje się stworzenie trwałych międzyregionalnych umów pomiędzy regionami uczestniczącymi w projekcie, włącznie z wymianą nauczycieli i szkoleniowców oraz organizowanie wspólnych szkoleń po zakończeniu projektu.