Uzasadnienie projektu

Wobec zmieniających się warunków rynkowych małe i średnie firmy muszą dostosować się do potrzeb i wymogów rynku

, a zatem potrzebują profesjonalnych specjalistów / konsultantów oraz kierowników i pracowników zdolnych do rozwiązania pojawiających się problemów i mogących uczynić firmę jednostką konkurencyjną na wspólnym rynku europejskim. Również władze regionalne potrzebują do swoich proinnowacyjnych działań dobrze wyszkolonych ekspertów, potrafiących radzić sobie z gospodarczymi, naukowymi i technologicznymi zmianami w coraz bardziej konkurencyjnym świecie.


Z uwagi na wyżej wymienione potrzeby firm i władz regionalnych uniwersytety i ośrodki zawodowo-szkoleniowe muszą reagować szybko, umożliwiając absolwentom (poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności) nie tylko zakładanie i kierowanie własnymi przedsiębiorstwami, ale także ułatwiając im zostanie gospodarczymi animatorami w środowisku regionalnym, także na poziomie międzynarodowym. Animowanie rozwoju gospodarczego powinno obejmować rozwój przedsiębiorczości, rozwój technologiczny firm i rozwój lokalny.


Potrzeba powstania nowego zawodu – animatora gospodarczego – ewoluowała podczas przygotowań regionu kujawsko-pomorskiego do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i dyskusji ze specjalistami z Francji (region Środkowych Pirenejów), Hiszpanii (region Gobierno Vasco) i Szwecji (region Östrgottland). Zostało to później potwierdzone na trzech spotkaniach przygotowawczych. Podczas spotkań zwrócono uwagę na przeszkody stojące na drodze rozwoju gospodarczego w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Szwecji i Francji oraz w innych krajach europejskich, wynikające z braku wykwalifikowanych pracowników i specjalistów rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości oraz rozwoju regionalnego.