Start arrow Informacje o projekcie arrow Upowszechnianie
Upowszechnianie PDF Drukuj E-mail
Strategia Upowszechniania została przygotowana przez grupę przedstawicieli konsorcjum projektu i składa się z działań wykazanych w dalszej części opisu.

Powołany został Komitet Sterujący, odpowiedzialny za koordynowanie działań upowszechniających. Działania są adresowane do różnych grup i udziałowców, w zależności od poniższych kategorii:

- Upowszechnianie dla Świadomości jest skierowane do tych odbiorców, którzy nie wymagają szczegółowej wiedzy dotyczącej działań projektu, ale będzie dla nich pomocne wiedzieć o celach projektu i oczekiwanych wynikach (na przykład władze regionalne/lokalne, organizacje przedsiębiorców),

- Upowszechnianie dla Wiedzy będzie adresowane do tych grup, które mogą skorzystać na wynikach projektu (końcowi odbiorcy),

- Upowszechnianie dla Działań dotyczy wszystkich grup/odbiorców/udziałowców zainteresowanych celami i wynikami projektu oraz zaangażowanych w realizację projektu.

Działania upowszechniające rozpoczeły się już na bardzo wczesnym etapie przygotowywania wniosku i tworzenia konsorcjum, włączając w to wymianę informacji dotyczących potrzeb związanych z celami projektu w różnych europejskich i polskich regionach. Były to działania zwiększające świadomość i zrozumienie celów projektu.

Po zakończeniu projektu dokument opracowany podczas jego realizacji - "Strategia Partnerstwa", określi zasady wymiany programów i nauczycieli, i komercjalizacji wyników projektu. Świeżo wyszkoleni specjaliści (animatorzy gospodarczy) bedą jednym z elementów upowszechniania nowo nabytej wiedzy poprzez swoją pracę w administracji państwowe i samorządowej, ośrodkach doradztwa, jednostkach szkoleniowych oraz instytucjach wspierających innowacje, zwłaszcza tych w regionach wiejskich, położonych daleko od dużych ośrodków państwowych i akademickich.

 

PREZENTACJE:

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/ag_%20ldv_prezentacja%20bydgoszcz%2013%2011%202007%20r..ppt

 

http://animatorzy.utp.edu.pl/images/prez_spoleto_ca%B3o%B6%E6_wup.ppt

 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy