Start arrow Curriculum arrow Animator przedsiębiorczości
Animator przedsiębiorczości PDF Drukuj E-mail

Struktura programu studiów

„Animator przedsiębiorczości”

 

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: „ANIMATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zadań promujących rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora przedsiębiorczości.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby chcące zakładać swoje przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy małego i średniego biznesu, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora przedsiębiorczości.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim,

1.5 Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Tworzenie partnerstwa

Tworzenie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Badanie, analiza, organizacja, wdrażanie i rozwój działalności i strategii gospodarczej
Kreowanie, promocja, wdrażanie i wsparcie przedsiębiorczości
Zarządzanie projektem, produktem, technologią oraz inwestycjami i finansami
Doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania oraz prawa gospodarczego krajowego i Unii Europejskiej
Znajomość ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz jej polityk programowych

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7 Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2.0 Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ETCS

Kod

Nazwa

ETCS

EA 1

Otoczenie biznesu

6

EA1.1

EA1.2

EA1.3

Analiza rozwoju i potencjału biznesu

Strategia biznesu

Rozwój i promocja produktu

2

2

2

EA2

Zarządzanie biznesem i przedsiębiorczością

6

EA2.1

EA2.2

EA2.3

Zarządzanie projektem i produktem

Inżynieria finansowa

Zarządzanie transferem technologii

2

2

2

EA3

Kreowanie animatora przedsiębiorczości

5

EA3.1

EA3.2

 

EA3.3

Komunikacja i negocjacje

Kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji

Doradztwo

2

2

 

1

EA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju biznesu

3

EA4.1

EA4.2

EA4.3

Prawo cywilne i handlowe

Polityki UE i prawo gospodarcze

Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

1

1

1

Razem

20

 

 

2.2 Charakterystyka modułów

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

EA1

Otoczenie biznesu

6

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności analizy przedsięwzięć gospodarczych, potencjału marketingowego i konkurencyjnego, opracowania strategii i projektów rozwoju przedsiębiorczych, opracowania biznes planu i studium wykonalności, analizy rynków, kosztów i ryzyka inwestycyjnego

Tendencje gospodarcze branż i przedsiębiorstw. Strategia przedsiębiorstwa strategie funkcjonalne, plan rozwoju, analiza strategiczna, planowanie i kontrola. Analiza marketingowa, strategie cenowe, wizerunek, marka firmy i produktu, metody promocji i komercjalizacji. Analiza rynków, metody i narzędzia badania rynku. Analiza wartości, finansowa, kosztów. Analiza techniczno-ekonomiczno-finansowa efektywności inwestycji.

EA2

Zarządzanie biznesem i przedsiębiorczością

6

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności zarządzania innowacjami, projektem, produktem, zasobami finansowymi i ludzkimi, tworzenia wizerunku i marki, wdrażania polityki gospodarczej i innowacji do praktyki. Poznają dostępne źródła finansowania projektów i sposoby opracowania projektów aplikacyjnych dla celów pozyskiwania środków finansowych oraz narzędzia wspomagania komputerowego w zarządzaniu. 

Zarządzanie projektem, produktem, w handlu i usługach. Zarządzanie transferem wiedzy innowacjami i technologią. Zarządzanie MŚP i zasobami ludzkimi. Inżynieria finansowa. Biznes plan. Zintegrowane systemy komputerowe zarządzania. Zarządzanie bazami danych. Logistyka

EA3

Kreowanie animatora rozwoju przedsiębiorczości

5

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności twórczego myślenia i działania, komunikacji interpersonalnej: werbalnej i pisemnej, podejmowania decyzji, przewodzenia, motywacji, tworzenie partnerstwa prywatno-publicznego tworzenia zespołów i sieci, pracy w zespole. Ponadto poznają zasady funkcjonowania doradztwa biznesowego

Komunikacja i negocjacje w biznesie. Partnerstwo biznesowe. Etyka w biznesie. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Kultura organizacji. Lobbing. Kreatywne myślenie i działanie. Identyfikacja, ocena raz promocja i wcielanie w życie pomysłów. Zasady podejmowania decyzji. Doradztwo gospodarcze

EA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju biznesu

3

Studenci zdobędą podstawową wiedzę w zakresie obowiązującego prawa gospodarczego, podatkowego, konkurencji, własności intelektualnej i przemysłowej, pracy, ubezpieczeń, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, wywiadu gospodarczego i polityk Unii Europejskiej.
      

Polityki UE: społeczna, naukowa, regionalna, gospodarcza, rolna, monetarna, ochrony środowiska. Dyrektywy UE i ich związki z prawem krajowym. Prawo gospodarcze i podatkowe. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. Prawo pracy. Prawo ochrony zasobów naturalnych. Prawo ubezpieczeniowe.

Razem

20

 

 

 

 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.