Start arrow Curriculum arrow Animator rozwoju technologicznego
Animator rozwoju technologicznego PDF Drukuj E-mail

 

Struktura programu studiów

„Animator rozwoju technologicznego”

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: "ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO"

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz szkolenie w zakresie zadań promujących rozwój technologiczny i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora rozwoju technologicznego.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora rozwoju technologicznego.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim na kierunkach inżynieryjnych lub podobnych.

1.5. Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Formowanie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Tworzenie partnerstwa

Badanie, analiza, rozwiązywanie problemów w dziedzinie rozwoju technologicznego
Wdrażanie i rozwój innowacji technologicznych
Ocena technologii
Zarządzanie projektem, produktem, technologią oraz inwestycjami i finansami
Kreowanie, promocja, wdrażanie i wsparcie
Doradztwo w analizie technologicznej, zarządzaniu i rozwoju
Prawo cywilne i handlowe
Znajomość ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz jej polityk programowych.

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7. Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2. Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ECTS

Kod

Nazwa

ECTS

TA1

Wzrost gospodarczy

5

TA1.1

TA1.2

Infrastruktura regionalna i rozwój gospodarczy 

Głowne zagadnienia rozwoju technologicznego

2

3

TA2

Zarządzanie systemami innowacyjnymi i rozwojem technologicznym

6

TA2.1

TA2.2

TA2.3

Systemy innowacyjne

Zarządzanie transferem technologicznym

Inżynieria finansowa

 

2

2

 

2

TA3

Kreowanie animatora rozwoju technologicznego

6

TA3.1

TA3.2

TA3.3

Zarządzanie projektem

Kreatywne myślenie i działanie

Komunikacja i negocjacje

2

2

2

TA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju technologicznym

3

TA4.1

TA4.2

TA4.3

Prawo cywilne i handlowe
Ustawodawstwo i polityki programowe Unii Europejskiej
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

1

1

 

1

Razem

20

 

2.2 Charakterystyka modułu

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

TA1

Wzrost gospodarczy

5

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości na temat teorii i ich zastosowania w promowaniu rozwoju regionalnego w celu opisania struktury oraz charakterystyk regionu. Pozwoli to zrozumieć zagadnienia związane z infrastrukturą i w konsekwencji przeanalizować warunki wzrostu gospodarczego i technologicznego w regionie. Studenci będą umieli ocenić zagrożenia występujące w zakładach przemysłowych i związanych z rozwojem technologicznym.

Siła sprawcza transformacji strukturalnej oraz konkurencyjności przedsiębiorstw z podkreśleniem technicznych aspektów transformacji strukturalnej i jej wpływu na konkurencyjność. Logistyczna koordynacja dróg, lotnisk, portów i kolei w regionie. Waga położenia geograficznego w rozwoju handlu i przemysłu regionu. Modele transferu technologii i działania umożliwiające transfer technologiczny.

TA2

Zarządzanie systemami innowacyjnymi i rozwojem technologicznym

6

Studenci otrzymają wiadomości na temat aktualnych trendów rozwoju technicznego oraz ich przyczyn. Główny cel to uświadomić studentom, w jaki sposób oddziałują one na warunki rozwoju ekonomicznego w regionie oraz co może zrobić animator gospodarczy by te warunki poprawić.

Społeczna polityka innowacyjna oraz strategie innowacyjne w zależności od typu przedsiębiorstwa. Znaczenie innowacji w rozwijającej się gospodarce. Innowacje jako siła sprawcza rozwoju regionalnego. Ocena i wybór technologii. Transfer technologiczny. Różne działania inkubacyjne i ich konsekwencje. Zasady opracowania i oceny kontraktów dotyczących transferu technologii. Negocjacje w transferze technologii. Metody oceny inwestycji. Zarys finansów korporacyjnych.

TA3

Kreowanie animatora rozwoju technologicznego

6

Studenci otrzymają wiadomości na temat metod i wzorów postępowania w zarządzaniu projektem w celu wykształcenia umiejętności rozwoju własnych wzorców działania oraz sposobów współpracy z innymi. Nauczą się generować pomysły biznesowe, przedstawiać je i zdobywać dla nich poparcie. Otrzymają również wiedzę na temat metod szacowania inwestycji i zbiorowego (korporacyjnego) finansowania.

Modele zarządzania projektem. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Radzenie sobie z konfliktem, stresem i własną skutecznością. Pisanie wniosków do UE. Identyfikacja, wcielanie w życie oraz ocena pomysłów. Definicja doradztwa oraz doradcy. Metody doradztwa. Proces doradztwa, Tworzenie środowiska biznesowego, partnerstwa i etyki. Werbalna i niewerbalna komunikacja, asertywność, język ciała, praca w zespole. Strategie negocjacyjne. Motywowanie.

TA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju technologicznym

3

Studenci otrzymają wiadomości na temat podstaw prawa i systemów prawnych oraz głównych zagadnień prawa własności. Rozwinie to ich umiejętności rozwiązywania prostych problemów prawnych w miejscu pracy, decydowania o konieczności korzystania z ekspertyzy prawnej, zrozumienia bardziej skomplikowanych procedur prawnych oraz zaopatrzy w wiedzę na temat polityk w poszczególnych programach UE.

Prawny materiał źródłowy, jak go znaleźć i jak z niego korzystać. Procedury prawne. Prawo kontraktowe. Prawa kupującego. Kupowanie na kredyt. Prawo pracy. Prawo Unii Europejskiej. Polityki Unii w zakresie programów rozwoju naukowego, społecznego, strukturalnego, regionalnego, gospodarczego, rolniczego i monetarnego. Dyrektywy Unii w sprawie handlu, przemysłu, zatrudnienia, przepływu towarów, kapitału oraz potencjału ludzkiego. Prawo patentowe, projektowe, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawo autorskie.

Razem

20

 

 

 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.