Start arrow Partnerzy arrow Partnerzy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Partnerzy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu PDF Drukuj E-mail

 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jednostką wojewódzkiej administracji samorządowej, z oddziałami w Bydgoszczy i Włocławku. Bierze udział w wieku przedsięwzięciach mających na celu poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Realizuje szereg programów w celu stworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia i wspierania państwowych programów restrukturyzacji, wdrażanych przez władze kujawsko-pomorskie. W tym zakresie współpracuje z wieloma partnerami polskimi i europejskimi. Urząd brał udział w realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca”, Programu Reorientacji/Zmiany Kwalifikacji, Regionalnych Programach Rozwijania Zasobów Ludzkich (HRD) w ramach Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Był również partnerem projektów pilotażowych Programu Leonardo da Vinci
Urząd ma duże doświadczenie w analizie rynku pracy i analizach rozwoju, będących podstawą ustanawiania najlepszych kierunków i potrzeb szkolenia w przyszłości.
Urząd bierze udział w następujących działaniach projektu:

  • uczestnictwo w analizie potrzeb rynku pracy w zakresie dotyczącym popytu na nowe zawody,
  • doradztwo i współpraca w opracowaniu programów nauczania dla nowych zawodów w zakresie dotyczącym rozwoju technologicznego i lokalnego,
  • uczestnictwo w opracowaniu systemu jakości, ocena wyników fazy testowania,
  • opracowanie strategii międzyregionalnej wymiany specjalistów, szkoleniowców, uczących się i pracowników,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.
 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy