Start arrow Partnerzy arrow Partnerzy - Umbria Training Center (UTC)
Partnerzy - Umbria Training Center (UTC) PDF Drukuj E-mail

 Przez ostatnie 8 lat UTC prowadził kursy i szkolenia, organizował wymianę i praktyki ze swoimi partnerami zagranicznymi w wielu różnych sektorach, zarówno w ramach inicjatyw Unii Europejskiej, jak niezależnie.

Organizuje szkolenia zawodowe dla młodych ludzi, dokształca szkoleniowców i pracowników firm oraz osoby szukające pracy. Współpracuje z jednostkami publicznymi, małymi i średnimi firmami oraz partnerami lokalnymi w realizacji poniższych zamierzeń:

  • wspieranie stałego rozwoju lokalnego;
  • promowanie wymiany europejskiej systemów szkolenia zawodowego;
  • ułatwianie młodym ludziom dostępu do rynku pracy.

Co więcej, UTC realizuje projekty mające na celu ułatwienie dostępu na rynek pracy przez działania faktycznie i symulowane, np. poprzez plany marketingowe, analizy wykonalności, kursy komunikacyjne i gry stymulujące kreatywność.
UTC bierze udział w następujących działaniach projektu:

  • opracowanie programów nauczania dla animatorów gospodarczych w zakresie dotyczącym rozwoju wiejskiego / lokalnego,
  • testowanie programów nauczania dla animatorów rozwoju regionalnego,
  • konsultacje, doradztwo i uczestnictwo w opracowaniu systemu jakości,
  • analiza rynku pracy, opracowanie programów wymiany szkoleniowców, uczących się i pracowników,
  • udział w zarządzaniu projektem, upowszechnianiu wyników i tworzeniu networkingu.
 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy