Start arrow Curriculum arrow Animator rozwoju regionalnego
Animator rozwoju regionalnego PDF Drukuj E-mail

Struktura programu studiów

„ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO”

 

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: „ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO”

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zadań promujących rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora rozwoju regionalnego.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby chcące zakładać swoje przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy małego i średniego biznesu, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora rozwoju regionalnego.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim,

1.5 Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Tworzenie partnerstwa

Tworzenie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Promocja, ocena zasobów regionu
Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju regionalnego
Planowanie rozwoju regionalnego
Zarządzanie projektami rozwoju regionalnego,
Kreowanie, promocja, wdrażanie, nadzór i wsparcie rozwoju regionalnego
Praca w zespole/sieci
Komunikowanie i negocjacje
Gospodarka, polityka i ustawodawstwo regionu
Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

 

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7 Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2.0 Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ETCS

Kod

Nazwa

ETCS

RA 1

Analiza regionu i marketing

6

EA1.1

 

EA1.2

EA1.3

Zasoby naturalne i społeczno-gospodarcze

Badanie w terenie

Marketing terytorialny

2

 

2

2

RA2

Zarządzanie projektem

6

EA2.1

EA2.2

EA2.3

Pozyskiwanie funduszy

Planowanie projektu

Wdrażanie projektu

2

2

2

RA3

Kreowanie animatora rozwoju regionalnego

5

EA3.1

 

EA3.2

EA3.3

Identyfikacja partnerów oraz praca w sieci

Kształtowanie postaw emocjonalnych

Komunikacja i negocjacje

2

 

1

2

RA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

3

EA4.1

 

EA4.2

Regionalna gospodarka, polityka i prawo

Ustawodawstwo i polityki programowe Unii Europejskiej

2

 

1

Razem

20

 

2.2 Charakterystyka modułów

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

RA1

Analiza regionu i marketing

6

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości z zakresu teorii i ich zastosowania w promowaniu rozwoju regionalnego w celu określenia potencjału rozwojowego regionu. Nabyte umiejętności pozwolą na analizę fizycznych i społeczno-ekonomicznych aspektów regionu oraz opracowanie strategii marketingowej regionu. Analiza marketingowa, stosowanie metod oceny zasobów i potencjału regionu. Strategie marketingu terytorialnego celem poprawy wzrostu gospodarczego w regionie poprzez promowanie pozytywnych cech regionu.

RA2

Zarządzanie projektem

6

Studenci otrzymają podstawową wiedzę o teoriach zarządzania projektem oraz poszczególnymi fazami projektu. Pozwoli to na samodzielne przygotowanie projektu, zorganizowanie funduszy oraz wdrożenie go.Procedury przetargowe dla pozyskania funduszy. Metody przygotowania propozycji projektów o logicznej strukturze, ich aspektów finansowych, planowanie poszczególnych faz projektu oraz systemów zarządzania jakością. Dynamika grupy w procesie rozwoju, realizacji, rozwiązywaniu problemów i stosowanych procedur zarządzania projektem.

RA3

Kreowanie animatora rozwoju regionalnego

5

Studenci zapoznają się ze strategiami i modelami pracy zespołowej i w sieci w celu zrozumienia znaczenia wpływu tych form pracy na rozwój regionalny. Pozyskają umiejętności pozwalające na swobodną komunikację ze zróżnicowanymi grupami w różnych sytuacjach.

Budowa i podtrzymywanie sieci. Werbalna i niewerbalna komunikacja, metody pracy w sieci. Strategie kreatywnego myślenia. Strategie negocjacyjne. Budowa konsorcjum. Formalizowanie sieci kontaktów.

RA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

3

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości na temat prawa i systemów prawnych umożliwiające zrozumienie podstaw prawnych funkcjonowania i rozwoju biznesu w regionie. Zapoznają się z krajowymi i europejskimi politykami dotyczącymi rozwoju regionalnego, co pozwoli na zastosowanie bieżących informacji w codziennej pracy dla rozwoju regionu.

Krajowe i unijne ustawodawstwo dotyczące rozwoju regionalnego i jego wpływ na rozwój regionu. Krajowa i unijna polityka rozwoju regionalnego oraz regionalne działania promujące wzrost gospodarczy w regionie. Dyrektywy UE dotyczące handlu, przemysłu, zatrudnienia, przepływu towarów, kapitału i pracowników. Polityki dotyczące rozwoju wsi, siły roboczej i rozwoju gospodarczego.

Razem

20

 

 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.