Start arrow Informacje o projekcie arrow Informacje o projekcie - Harmongram pracy
Harmongram pracy PDF Drukuj E-mail
Realizacja projektu obejmuje 4 etapy:
ETAP I - przygotowań / analiz
ETAP II - opracowania programów
ETAP III - testowania
ETAP IV - oceny / upowszechniania wyników projektu
ETAP I - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące działania:
 • ustanowienie struktury zarządzającej,
 • opracowanie szczegółowego planu pracy dla wszystkich etapów oraz dla grupy roboczej WG1,
 • analiza popytu na animatorów gospodarczych,
 • analiza aktualnych ofert dydaktycznych,
 • opracowanie wyników analizy porównawczej przeprowadzonej w różnych regionach,
 • opracowanie założeń pełnej wersji 3 programów nauczania.
ETAP II - trwa 14 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
 • opracowanie szczegółowego planu pracy dla grup roboczych: WG2 – WG4,
 • opracowanie pełnej wersji 3 programów nauczania dla 2 semestrów,
 • opracowanie skróconej wersji 3 programów nauczania w celu przetestowania ich przez poszczególnych partnerów,
 • opracowanie pomocy dydaktycznych.
ETAP III - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
 • wybór nauczycieli / szkoleniowców i nabór kandydatów do szkoleń, przygotowanie szkoleń pilotażowych,
 • testowanie opracowanych programów w ich skróconej wersji przez poszczególnych partnerów z wybranymi grupami odbiorców,
 • ocena przeprowadzonych szkoleń pilotażowych.
ETAP IV - trwa 6 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
 • modyfikacja programów nauczania z uwzględnieniem oceny szkoleń pilotażowych,
 • modyfikacja programów nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb partnerów,
 • opracowanie Strategii Partnerstwa, określającej zasady wymiany programów oraz nauczycieli / szkoleniowców po zakończeniu projektu, w celu zapewnienia trwałości wyników projektu,
 • publikacja i upowszechnianie końcowych wyników projektu.
 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy