Start arrow Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy - Rola partnerów PDF Drukuj E-mail

Partnerzy projektu reprezentują różnego rodzaju instytucje takie jak: uczelnie wyższe, centrum szkoleniowe, władze regionalne, organizacja pracodawców i przedsiębiorców oraz stowarzyszenie inżynierów.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - Promotor i Wykonawca PDF Drukuj E-mail

 UTP został założony w roku 1951 jako państwowa uczelnia wyższa. Prowadzi badania i nauczanie w takich dyscyplinach, jak: rolnictwo, zootechnika, inżynieria chemiczna, budownictwo, ekonomia, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika, elektrotechnika, fizyka techniczna, telekomunikacja.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Uniwersytet Linköping PDF Drukuj E-mail

 Uczelnia została założona w roku 1960 jako niezależna kolegium, które uzyskało status uniwersytetu w roku 1975.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu PDF Drukuj E-mail

 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jednostką wojewódzkiej administracji samorządowej, z oddziałami w Bydgoszczy i Włocławku. Bierze udział w wieku przedsięwzięciach mających na celu poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców PDF Drukuj E-mail

 KPZPP jest organizacją non-profit, założoną w marcu 1992 r. w celu ochrony praw i reprezentowania interesów jego członków – firm – przed związkami zawodowymi, jednostkami państwowymi i samorządowymi.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT PDF Drukuj E-mail
 Rada reprezentuje interesy swoich członków – 3150 inżynierów i techników.
Czytaj całość...
 
Partnerzy - Chrystelijke Agrarische Hogeschool PDF Drukuj E-mail

 Uniwersytet Rolnictwa Zawodowego w Dronten oferuje między innymi studia z administracji biznesowej, agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, studia europejskie oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Umbria Training Center (UTC) PDF Drukuj E-mail

 Przez ostatnie 8 lat UTC prowadził kursy i szkolenia, organizował wymianę i praktyki ze swoimi partnerami zagranicznymi w wielu różnych sektorach, zarówno w ramach inicjatyw Unii Europejskiej, jak niezależnie.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - L'Institute Nationale Polytechnique de Toulouse PDF Drukuj E-mail

 L’Institute National Polytechnique de Toulouse składa się z 3 uczelni inżynierskich. Jedną z nich jest Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (Państwowa Szkoła Inżynierii Chemicznej i Technologicznej), zwana ENSIACET.

Czytaj całość...
 
Partnerzy - Gobierno Vasco, Departamento de Industria Comercio y Turismo PDF Drukuj E-mail

 Wydział Przemysłu, Handlu i Turystyki (DICT) jest częścią administracji państwowej Kraju Basków, odpowiedzialną za tworzenie i wdrażanie polityki R&TD.

Czytaj całość...
 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy