Informacje wstępne

Program kształcenia animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie        Nr PL/04/B/F/PP - 174 446

W obliczu zmieniających się warunków rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zaadoptować się do potrzeb i wymagań rynku, zrestrukturyzować się poprzez wprowadzenie innowacji oraz zmienić i udoskonalić swoje produkty. W takiej sytuacji, firmy szczególnie małe i średnie, potrzebują pomocy ekspertów, dobrze wyszkolonych w radzeniu sobie z ekonomicznymi, naukowymi i technologicznymi zmianami w rosnąco konkurencyjnym świecie, będących w stanie rozwinąć i wprowadzić menedżerskie, technologiczne i organizacyjne innowacje.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy razem z europejskimi i lokalnymi partnerami przedsięwziął działania mające na celu rozwój nowych zawodów w obszarze kultury technologicznej i przedsiębiorczości oraz wypracowanie edukacyjno-szkoleniowych programów dla specjalistów w nowym zawodzie „animatora gospodarczego” zgodnie z potrzebami i regionalną polityką Unii Europejskiej.

Projekt obejmuje rozwój trzech programów nauczania dla studiów podyplomowych w poniższych dziedzinach:

  • animowanie rozwoju technologicznego,
  • animowanie rozwoju regionalnego / lokalnego,
  • animowanie przedsiębiorczości.
 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy